NC CENTERGATE

nccentergate

ศูนย์รวม อุปกรณ์เสริม ไฟหัวเสา เซ็นเซอร์กันหนีบ อุปกรณ์ Smart world เปิด-ปิดทางมือถือ

เราเลืออุปกรณ์เสริมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จากโรงงานมีเครื่องหมายการค้ารับรอง

ไฟหัวเสา

● สัญญาณไฟกระพริบเปิด-ปิดประตูรีโมท เพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้านของคุณ
● ขนาดกระทัดรัด สวยงาม
● ติดตั้งง่าย รองรับไฟ 12-240Vac
● มีสายอากาศเพิ่มระยะรีโมท จากระยะไกลได้

เซ็นเซอร์กันหนีบ

● อุปกรณ์เสริมสำหรับประตูอัตโนมัติ หรือ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
● ติดตั้งไว้เพื่อ ป้องกันการหนีบของประตูอัตโนมัติ ช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
● ระบบจะทำงานเองได้เองอัตโนมัติ ตววจจับเมื่อมีคนเดินเข้า – ออกและจับเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ Smart World เปิด-ปิดทางมือถือ

อุปกรณ์เสริมสำหรับประตูอัตโนมัติ หรือ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ติดตั้งไว้เพื่อ ป้องกันการหนีบของประตูอัตโนมัติ ช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ระบบจะทำงานเองได้เองอัตโนมัติ ตววจจับเมื่อมีคนเดินเข้า – ออกและจับเคลื่อนไหว

Scroll to Top