NC CENTERGATE

nccentergate

อุปกรณ์สำหรับประตูอัตโนมัติ (Accessories)

อุปกรณ์ Smart World

- อุปกรณ์เสริมสำหรับประตูอัตโนมัติหรือประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
- ติดตั้งไว้เพื่อสั้งการเปิด/ปิด ผ่านทางมือถือโดยใช้ Wifi บ้าน

ชุดรับ + 3 รีโมท ALBANO

- ความถี่ 433 HMz
- ระบบdip8หลักง่ายต่อการตั้งรหัส
- มีกำลังรับส่งไกล 70-100 เมตร

รีโมทกันน้ำ IP56

- รีโมทสามารถกันน้ำได้
- ความถี่ 433.92 HMz
- ระบบการใช้งาน 50-70 เมตร

ไฟหัวเสา

- สัญญาณไฟกระพริบ
- ติดตั้งง่าย รองรับไฟ 240 VAC


แผง NC-G One

- แผงควบคุมมอเตอร์บานเลื่อนอัตโนมัติ สามารถตั้งระบบ soft start/stop
- ตั้งปิด/เปิดอัตโนมัติถึง 1 นาที
- ไฟฟ้าดับแผงควบคุมจะไม่หลงทิศการเปิด/ปิด
- สามารถใช้ระบบลิมิตสวิตช์ได้ทั้ง NO และ NC
- คลื่นความถี่รีโมทที่ใช้ 433.92 MHz

เซ็นเซอร์กันหนีบ / รีโมท

- อุปกรณ์เสริมสำหรับประตูอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการหนีบของประตูอัตโนมัติ
- ตรวจจับเมื่อมีคนเดินเข้า/ออก

Scroll to Top